• Frigo-Techniek

    Uw airconditioning expert

Ventilatie

Ventileren is:
• toevoeren van verse lucht
• doorvoeren van lucht doorheen het huis
• afvoeren van vervuilde lucht

Toevoer moet voorzien worden in de “droge ruimtes” (b.v. slaapkamer, living, bureau,… en afvoer moet voorzien worden in de “natte ruimtes” (b.v. toilet, keuken, badkamer,…)

EPB decreet:
Belgische wettelijke verplichting voor nieuwbouwwoningen. Voor het ventileren van een woning wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen van ventilatie, type A, B, C en D.

Type A: natuurlijke ventilatie
Bij deze vorm van ventileren gebeurt zowel de toevoer van verse lucht, als de afvoer van vervuilde lucht zonder ventilatoren. Er is sprake van volledige natuurlijke ventilatie. Het nadeel van dit systeem is dus dat men geen enkele controle heeft over de hoeveelheid lucht die aan- en afgevoerd wordt. Het systeem berust namelijk op het principe van natuurlijke trek die veroorzaakt wordt door de thermische beweging van lucht (warme lucht stijgt). Wanneer de temperatuurverschillen tussen binnen- en buitentemperatuur voldoende groot zijn, kan dit systeem naar behoren functioneren.

Type B: toevoer met ventilatoren
Bij het systeem B wordt verse lucht met behulp van ventilatoren in de woning gepompt langs aanvoeropeningen in leefruimten, slaapkamers, burelen, etc… De vervuilde lucht wordt zo gedwongen om de woning via de afvoeropeningen in de vuile ruimten te verlaten. De afvoeropeningen monden uit in een kanaal, dat net zoals bij het type A, boven de nok van het dak uitsteekt.

Type C: afzuiging met ventilatoren
Een ventilatiesysteem van het type C zal de vervuilde lucht via afvoerroosters in o.a. toiletten, badkamers, douchecellen, bergingen en keukens uit de woning zuigen en afvoeren naar buiten. Door de onderdruk die hierdoor gecreëerd wordt, wordt verse lucht via raamroosters de woning binnengebracht. Intern in de woning wordt de lucht tussen de kamers getransporteerd via roosters in deuren, of via een opening onder de deuren. Meestal wordt een bedieningsschakelaar in de keuken geplaatst, waarbij men keuze heeft tussen laagstand, middenstand en hoogstand. De ventilatie wordt nooit uitgezet.

Type D : balansventilatie
Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Over het algemeen wordt op de zolderverdieping een zogenaamde ventilatiebox voorzien, die de afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de ventilatiebox zijn aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, douche, keuken, toilet. Simultaan levert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in lokalen zoals de leefruimte, slaapkamer en bureel. Meestal ook met warmterecuperatie. Zo wordt tot 80% van de warmte die zich in de vervuilde lucht bevindt, gerecupereerd en terug in de woning gebracht.

Werking van systeem met balansventilatie:
Vervuilde lucht uit ruimtes zoals keuken, badkamer, wasplaats wordt afgezogen en via de warmtewisselaar naar buiten gestuwd.
Verse buitenlucht wordt doorheen de warmtewisselaar via een systeem van leidingen naar de lokalen zoals woonkamer, kamers, bureau… gevoerd.
Op het ogenblik dat de twee luchtstromen de warmtewisselaar passeren, warmt de afgevoerde lucht de verse buitenlucht op zonder dat er kans is op vermenging.
In de zomer wordt de balansventilatie uitgeschakeld.